UAB „Maksima” pakuotės gamybos proceso atitiktis įvertinta BRC standartu (angl. Global Standard for Packaging Materials)