Kokybė

Vartotojai vertina stiprius ir pripažintus gamintojus, kurie yra nuoseklūs pristatydami tvarius prekių ženklus bei gamindami saugius ir kokybiškus produktus. Pakuotė yra svarbi bet kurio prekės ženklo dalis, kuri pabrėžia ir užtikrina produkto vientisumą bei saugumą.

UAB „Maksima“ tikslas – laikantis tarptautiniu mastu pripažįstamų standartų reikalavimų gaminti kokybiškus ir saugius plonasienius indelius ir kibirėlius su hermetiškai uždaromais dangteliais. Dviejų etapų kokybės kontrolės procesas užtikrina, kad tik kokybiška produkcija būtų tiekiama klientams.

Įdiegti kokybės standartai ir gauti aukščiausio lygio sertifikatai – tai viena veiksmingiausių priemonių, kuri padeda klientams įvertinti mūsų įmonę kaip patikimą tiekėją, sumažinti tiekimo grandinės valdymo išlaidas, valdyti rizikas ir padidinti pakuojamo produkto saugumo lygį. Mūsų klientai gauna visą reikalingą informaciją, susijusią su gaminamos pakuotės saugumu, kokybe ir atitikimu teisiniams reikalavimams.

Sertifikatai ir apdovanojimai

BRCGS Packaging sertifikatas

BRCGS Packaging – tai pasauliniu mastu pripažįstamas ir pirmaujantis produkto saugos standartas. Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir kriterijai, kuriuos turi atitikti maisto produktų pakuotę gaminanti įmonė. Tai kriterijai, susiję su aukščiausiais higienos ir produkto saugos reikalavimais, tiekimo ir gamybos procesų kontrole, kokybės vadyba. Atitiktis šio standarto reikalavimams vertinama kasmet.

Nuo 2014 m. UAB „Maksima” pakuotės gamybos proceso atitiktis BRC Packaging standartui vertinama A lygio sertifikatais.

BRC Packaging AA lygio įvertinimas liudija, kad UAB „Maksima“ užtikrina visų tiekimo, gamybos ir technologinių procesų kontrolę bei priežiūrą, o gaminiai yra aukščiausios kokybės:

  • Gaminama pakuotė yra saugi ir nekelia rizikos – naudojamos sertifikuotos žaliavos ir pagalbinės medžiagos, kurios yra saugios žmogaus sveikatai;
  • Tiekimo procesas yra saugus ir kontroliuojamas, užtikrinantis nuolatinį žaliavų ir pagalbinių medžiagų tiekimą;
  • Visuose pakuotės gamybos ir sandėliavimo etapuose užteršimo rizika yra sumažinta iki minimumo.

BRCGS Packaging standarto pagrindu nuolat tobulinamų procesų dėka užtikrinama ne tik gaminių sauga ir kokybė, tačiau taip pat siekiama efektyvaus žaliavų ir kitų išteklių naudojimo, atliekų mažinimo ir kitų gamybinių procesų optimizavimo.

Ar turite mums klausimų?

Mielai Jums juos atsakysime