UAB „Maksima“ – 1992 metais įkurta įmonė, gaminanti 100 proc. perdirbamą įvairių talpų (nuo 80 ml iki 2000 ml) plonasienę plastikinę pakuotę su hermetiškais dangteliais iš aukštos kokybės polipropileno. Pakuotė skirta maisto ir ne maisto produktams pakuoti. Nuo 2013 m. pakuotės gamybos proceso atitiktis įvertinta BRC standartu.

Daugiau informacijos apie mūsų gaminamą pakuotę rasite kataloge.

Dėl smulkesnės informacijos ir užsakymų prašome kreiptis telefonu +370 37 373030 arba el. paštu info@maksima.lt

UAB “Maksima” is a company founded in 1992, which produces 100% recyclable thin wall plastic containers and buckets of various capacities (from 80 ml to 2000 ml) and packaging with hermetic lids from high-quality polypropylene. Plastic packaging is intended for the packaging of food and non-food products. Since 2013 the compliance of the packaging manufacturing process has been assessed to the BRC standard.

You can find more information about our packaging in the catalogue.

For more detailed information and orders please call +370 37 373030 or e-mail info@maksima.lt

UAB „Maksima” įgyvendina projektus, finansuojamus Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB „Maksima”.

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB „Maksima”.

UAB MAKSIMA

PALEMONO G. 1B

LT-52159 Kaunas

Lietuva