UAB „Maksima“ prisideda prie gamtos saugojimo atsakingai tvarkydama ir rūšiuodama susidariusias popieriaus atliekas, pakavimo medžiagas, plastiką. Gamybos atliekos tvarkomos kaip antrinės žaliavos